Geografski položaj Vilova

Naselje Vilovo nalazi se u jugoistočnom delu Bačke u međurečju Dunava i Tise. U odnosu na područje opštine Titel kojoj administrativno pripada, naselje ima središnji položaj, locirano je na zapadnoj strani Titelskog brega. S tim u vezi geografski položaj Vilova prema ostalim naseljima u opštini (Titel, Šajkaš, Mošorin, Gardinovci, Lok) može se oceniti kao povoljan.

Nastavite sa čitanjem Geografski položaj Vilova