Titelske nošnje i muzika stigle u Ameriku

Povod da se objave ovi snimci je lep gest rukovodioca AKUD „Jovan Popović” iz Titela, Svetlane Savić i Aktiva žena koje rade pri AKUD-u. Naime, one su poslale svojoj bivšoj članici Slađani Avguštin Videnović, koja živi u Americi, izvezene košulje, nekoliko cd-a sa snimljenom muzikom za igru i razne poklone vezane za Titel.

Nastavite sa čitanjem Titelske nošnje i muzika stigle u Ameriku