AD „Pobeda – FOMG“ Titel

Prva javna licitacija osnovnih sredstava

AD „Pobeda – FOMG“ Titel, Toše Bujandrića bb
Dana: 06. 12. 2006. godine
Broj:645

Na osnovu odluke Upravnog odbora od 27. 11. 2006. godine,
AD „Pobeda – FOMG“ Titel

Oglašava

prodaju osnovnih sredstava – prvu javnu licitaciju osnovnih sredstava

            1. Putničko vozilo: marka PEUGOT, tip 450GRD, godina proizvodnje 1994, boja plava 99, početna cena 2.200 evra u dinarskoj protivvrednosti.
            2. Teretno vozilo: marka ZASTAVA JUGO, tip FLORIDA 1,4 POLI, godina proizvodnje 1998, boja zelena 3F, početna cena 1.600 evra u dinarskoj protivvrednosti.
            3. Teretno vozilo: marka FAP, tip 1213/42KK, godina proizvodnje 1993, boja bela 01, početna cena 7.500 evra u dinarskoj protivvrednosti.
            4. Univerzalni strug MORANDO PA-22, godina proizvodnje 1974, početna cena 2.500 evra u dinarskoj protivvrednosti.
            5. Tri univerzalna struga 16K20 (ruska), godina proizvodnje 1976, početna cena 2.200 evra u dinarskoj protivvrednosti.

             Licitacija će se održati dana 20. 12. 2006. godine sa početkom u 11 časova u prpstorijama AD „Pobeda – FOMG“ Titel, ulica Toše Bujandrića bb.
            Navedeno osnovna sredstva prodaju se u viđenom stanju, bez prava kupca na dodatnu reklamaciju.
            Pravo učešća u licitaciji imaju svi zainteresovana fizička i pravna lica koja do časa otvaranja licitacije uplate kauciju od 10% od početne vrednosti osnovnog sredstva za koja su zainteresovani na blagajni preduzeća.
            Kaucija se uračunava u izlicitiranu cenu, a ostalim učesnicima se vraća. Kupac osnovnog sredstva dužan je da u roku od 8 dana od dana održavanja licitacije uplati izlicitiranu vrednost sa obračunatim PDV na tekući račun AD „pobeda – FOMG“ Titel 335-522-44 koji se vodi kod „Metals banke“ a. d. Novi Sad, Filijala Titel.
            Ukoliko kupac, u roku od 8 dana od licitacije, ne uplati izlicitiranu cenu i ne preuzme osnovno sredstvo, kaucija mu se neće vratiti.
            Razgledanje osnovnih sredstava koja su predmet licitacije svakog radnog dana od 8 do 14 časova.

            Sve informacije mogu se doboti na telefon 021/860-287. Kontakt osoba: Spasić Dragan 063/591-933


Autor: Slavko Vukadinović
Datum: 12, 12, 2006.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *