Macolom po spomeniku kralju Aleksandru I Karađorđeviću

Retko će se ko od Titeljana setiti spomenika koji je krasio Paradni trg. Da bi se izbrisalo svako podsećanje na ujediniteljsku ulogu srpske kraljevske porodice Karađorđevića, fašistička mađarska soldateska prilikom ulaska u Titel aprila 1941. macolom se obračunala sa četiri metra i 15 centimetara visokim spomenikom kralju Aleksandru I Karađorđeviću.

Nastavite sa čitanjem Macolom po spomeniku kralju Aleksandru I Karađorđeviću