Šajkaška – Spomenici žrtvama Racije januara 1942.

Predstavljam ovde SPOMENIKE ŽRTVAMA i ni u kom slučaju ne otvaram temu o januarskoj raciji u Bačkoj 1942. godine. Prikazujem kako se čuva uspomena na žrtve, pre svega nevine civile, u jednom broju mesta južne Bačke. Podvlačim da ovde ne pretendujem da celovito prikažem spomen obeležja žrtvama racije, nego da ih samo ilustrujem. Njih sam fotografisao često usput – uglavnom ne sa ciljem da to budu fotografije nečega što bi pretendovalo da bude više od uobičajenog, površnog prikaza na Internet-forumu. Ovo se još više odnosi na moje propratne tekstove.

Nastavite sa čitanjem Šajkaška – Spomenici žrtvama Racije januara 1942.