Popis stanovništva 2011.

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova počeće u subotu 1. i trajaće do 15. oktobra. Popis je od velikog značaja i zakonska obaveza, a za građane koji odbiju popisivače predviđene su novčane kazne. Popisivači će nositi identifikacione kartice sa imenom i fotografijom.

 

 

        Značaj popisa ogleda se u tome što se njime obezbeđuju potpuni, kvalitetni, tačni i međunarodno uporedivi statistički podaci o stanovništvu, domaćinstvima i stanovima i omogućava uporedivost sa podacima iz ranijih popisa, u skladu sa potrebama korisnika iz zemlje i inostranstva.
Pored toga što popis predstavlja osnovni izvor podataka za male geografske oblasti (naselja, delova naselja), podaci koji se prikupe u popisu od velikog su značaja i za:

  • godišnje procene broja stanovnika (u međupopisnom periodu);
  • projekcije broja i osnovnih struktura stanovništva za duži period;
  • analizu i ocenu stanja u ekonomskom i društvenom razvoju;
  • praćenje izvršenja planova;
  • planiranje razvoja u ekonomiji, obrazovanju, zdravstvu, stanovanju i u ostalim ekonomskim i društvenim sferama;
  • naučna istraživanja;
  • statističke svrhe itd.

         Popisivači će, po ulasku u domove, pokazati domaćinima i članovima porodica najpre popisnicu (Obrazac P-1), koja služi služi za prikupljanje podataka o licu. Ovaj papir sadrži ukupno 45 pitanja, od imena i prezimena, pola, datuma rođenja (JMBG), pa do saznanja o tome da li je lice stalni stanovnik mesta popisa.
         Drugi papir koji će građani popunjavati jeste upitnik za domaćinstvo i stan (Obrazac P-2), koji služi za prikupljanje podataka o domaćinstvu, stanu, poljoprivrednim fondovima domaćinstva i sopstvenoj poljoprivrednoj proizvodnji. Obrazac P-2 sadrži ukupno 26 pitanja.
         U obrascu P-1 sadržana su pitanja o razlozima odsustva odnosno prisustva članova domaćinstva, dužine odsustva, odnosno prisustva. Popisivače će interesovati i odgovor na pitanje – koliko još lice namerava da bude odsutno, odnosno prisutno.
         U bloku pitanja koja se odnose na migracije osnovna su: mesto rođenja, mesto stalnog stanovanja majke u vreme kada je lice rođeno… Tražiće se i odgovor na pitanje da li je lice iz AP Kosovo i Metohija interno raseljeno posle 24.marta 1999. godine, zatim, da li lice neprekidno od rođenja živi u mestu stalnog stanovanja i da li je lice ikada živelo – boravilo van Republike Srbije neprekidno godinu dana i duže.
         Ovaj obrazac sadrži i blokove pitanja koja se odnose na bračni status i etnička obeležja, koja podrazumevaju pitanja o nacionalnoj pripadnosti, maternjem jeziku i veroispovesti. Da podsetimo, građani nisu obavezni da odgovore na poslednja tri pitanja.
         U bloku koji se odnosi na obrazovne karakteristike, tražiće se, između ostalog, odgovor na pitanje – da li je lice pismeno, kao i pitanje koje se odnosi na – kompjutersku pismenost.
         U grupi pitanja koja se odnose na ekonomsku aktivnost, zanimljivo je i ovo: da li je lice u nedelji koja je prethodila popisu bar jedan sat obavljalo bilo kakav plaćeni posao (u novcu ili naturi), ili je radilo kao neplaćeno lice u radnji člana porodičnog domaćinstva ili na porodičnom imanju.
         Popisivače interesuje da li lice ima plaćeni posao sa kojeg je u nedelji koja je prethodila popisu odsustvovalo zbog bolovanja, godišnjeg odmora ili iz nekog drugog razloga, a na koji će se vratiti nakon isteka odsustva.
         U upitniku za domaćinstvo i stan (Obrazac P-2) prva pitanja su: osnov po kome domaćinstvo koristi stan i da li domaćinstvo poseduje računar.
         Iz segmenta pitanja koja se odnose na poljoprivredu, građani će davati odgovore o ukupnom zemljištu u svojini domaćinstva, kao i ukupnom korišćenom poljoprivrednom zemljištu. Blok pitanja o stanu u kojem živi domaćinstvo podrazumeva se. Statističari će tražiti odgovore o vrsti stambene jedinice, korišćenju stana, površini stana, površini kuhinje… 

Na obrazac P-2 odgovara samo jedan


– Na obrazac P-2 odgovara samo jedan član domaćinstva, koji najbolje poznaje prilike u domaćinstvu. Recimo,o karakteristikama stana, poljoprivrednim fondovima i slično… Na pitanja iz obrasca P-1 odgovore daje svaki odrasli član domaćinstva, ali prateći pažljivo uputstva na obrascu – kaže načelnica odeljenja za popis stanovništva Snežana Lakčević.

Izvor: politika.rs

Autor: Redakcija
Datum: 30, 09, 2011.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *