Skupština akcionara 24. decembra

Temerin: Upravni odbor fabrike FKL AD Temerin doneo je Odluku o sazivanju Skupštine akcionara – za četvrtak, 24. decembar 2009. godine u 12 časova u restoranu društvene ishrane Fabrike FKL AD.

        Razmatraće se odluka o izmenama i dopunama osnivačkog akta fabrike FKL AD Temerin i odluka o konstiuisanju hipoteke na nekretninamaFabrike FKL AD u korist Metals banke Novi Sad.
        Neposredno učešće u radu i odličivanju u Skupštini društva imaju akcionari koji su vlasnici 2.000 i više akcija sa pravom glasa. Dva i više akcionara koji ne ispunjavaju uslove iz prethodnog stava ovog člana mogu svoje pravo glasa u Skupštini ostvariti davanjem punomoćja jednom od akcionara ili zajedničkom punomoćniku.

Autor: Mile Milojević
Datum: 30, 11, 2009.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *