Velika Gospojina – Uspenje Presvete Bogorodice

Na današnji dan, 28. avgusta Srpska pravoslavna crkva slavi praznik Uspenije Presvete Bogorodice, u narodu poznat pod nazivom Velika Gospojina.

        Posle Hristovog rođenja, Presveta Bogorodica je proživela još 48 godina. Dok je umirao na krstu, Sin njen Isus Hristos predade je na čuvanje svetom Jovanu Bogoslovu. U Sionu, njegovom domu, Presveta Bogorodica je živela neprestano se svakodnevno moleći i iščekujući dan kada će Sinu svom otići. Često je izlazila na Jeleonsku Goru, sa koje se njen sin vazneo, i tu se molila Bogu, želeći da se preseli na nebo kod sina. Često je pohodila sva mesta koja su podsećala na velike događaje i velika dela Sina njenog. Svojim molitvama, krotošću i trpeljivošću pomagala je svetim apostolima u širenju i propovedanju Božije reči.
        Najduže vremena u molitvi provodila je ona na Jeleonskoj Gori, moleći Boga da je što pre uzme sebi. Jednom joj se javi anđeo Gavrilo i reče joj da će se kroz tri dana prestaviti i dade joj jednu rajsku grančicu, koja će se nositi na njenom pogrebu. Marija pohita domu, obavesti Jovana Bogoslova o tome. Tada požele da još jednom vidi apostole koji su se bili razišli, a kada umre da je sahrane u Getsimanskom vrtu, gde su bili sahranjeni njeni roditelji Joakim i Ana. Kada se približio čas smrti, odjednom se napolju začu neka tutnjava i gusti oblaci okružiše dom Jovana i u tom trenu okupiše se pred kućom svi apostoli, osim Tome. Presvetu Bogorodicu sahraniše u Getsimaniji, a apostoli tu ostadoše tri dana. Apostol Toma dođe tek treći dan. Zaplaka se i zamoli apostole da otvore grob, da vidi mrtvo telo Majke Božije i da ga celiva. Kad su otvorili grob i pogledali, ne nađoše telo, već samo pokrove. Toga dana, dok su lomili hleb u slavu SveteTrojice, opaze Svetu Mariju na oblacima sa mnoštvo anđela, i ona im reče: „Radujte se! Ja sam s vama do veka!“
        Obeležavanje ovog praznika uređeno je po želji cara Mavrikija 528. godine. Spada u nepokretne pravoslavne crkvene praznike, tj. one koje se svake godine obeležavaju istog datuma.

 

Autor: Redakcija
Datum: 28, 08, 2010.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *