Traktori za izbeglice

Garancijski fond AP Vojvodine raspisao je Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita namenjenih finansiranju nabavke nove poljoprivredne mehanizacije – traktora izbeglim, prognanim i raseljenim licima koja borave na teritoriji Vojvodine sa garantovanim potencijalom od 50 miliona dinara.

        Osnovni cilj izdavanja garancija ovog fonda je stvaranje preduslova za lakši pristup kreditnim linijama banaka namenjenih  za  nabavku nove poljoprivredne mehanizacije – traktora radi održive integracije izbeglih, prognanih i raseljenih lica koja borave u Vojvodini.
        Pravo učešća na konkursu imaju  lica koja su stekla državljanstvo ili koja su u postupku sticanja državljanstva Republike Srbije, a koja se bave ili imaju nameru da se bave poljoprivrednom proizvodnjom.
        U
česnici konkursa Prijave mogu dobiti u Garancijskom fondu u Novom Sadu, Hajduk Veljkova 11, šesti sprat, a detaljnije se mogu informisati i telefonom  021 489 37 00.
        Konkurs je otvoren do iskorišćavanja garantnog potencijala od 50 miliona dinara ili najkasnije do 1. juna 2007. godine.

Autor: Dušanka Buvač
Datum: 30, 01, 2007.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *