PARK PRIRODE “STARA TISA”

PARK PRIRODE “STARA TISA”
Adresa: Lovačka 5, Bečej (JP „Komunalac“)
Telefon: +381 (0)21 6911 760
E-mail: office@komunalacbecej.com
URL: www.komunalacbecej.com
Park Prirode “STARA TISA” kod BISERNOG OSTRVA prostire se na 391 ha od čega je 6% u režimu zaštite II (drugog) a ostalo pripada III (trećem) stepenu zaštite i obuhvata tri opštine: Bečej, Novi Bečej, i Žabalj. Meandar TISE je najduži u Vojvodini i iznosi 24,5 km. Kategorija prirodnog dobra po zakonodavstvu Republike Srbije – III kategorija. Kategorija prirodnog dobra prema klasifikaciji svetske unije za zaštitu prirode (IUCN) – V (peta) kategorija. Na zaštićenom području dominiraju površinske vode i njihovi tršćaci kao i livade i šume u priobalnom delu. Cilj zaštite je očuvanje još preostalih površina koje pružaju utočište brojnim biljnim i životinjskim vrstama i lako mogu nestati sa ovog područja.

Najznačajnija vrednost Parka prirode je beli lokvanj koji je na listi prirodnih retkosti Srbije. Najzastupljenija je grupa vodenih biljaka koje su po nekim autorima reliktnog obeležja u ovom delu Evrope, kao što je krocanj, vodeno leće, vodeni griz, žabljak. Za očuvanje biodiverziteta područja značajni su zuka i žabljak koji su prema stepenu igroženosti IUCN određeni kao kritički ugrožene vrste i nalaze se na Preliminarnoj Crvenoj listi flore Srbije.

Riblji fond je bogat sa 23 vrsta riba npr. sunčica, šaran, som, jaz. Najugroženije vrste su gavčica, sabljarka, som, štuka, bucov i njihova zaštita na području gde žive je zakonom uređena (prema Bernskoj konvenciji).

Na ovom lokalitetu je zabeleženo 7 vrsta vodozemaca i 3 vrste gmizavaca. Jako je važno da se sačuvaju lokaliteti navedenih vrsta, jer je to neophodno za preživljavanje i razmnožavanje, a neke se ubrajaju u prirodne retkosti.

Na istraživanom prostoru registrovano je 166 vrsta ptica, od toga 87 vrsta je zaštićeno Uredbom o zaštiti prirodnih retkosti Republike Srbije, dok neke spadaju u grupu najugroženijih životinja na Planeti a to su mali vranac, patka njorka, orao belorepan, stepski soko koji su prolaznici ili retki gosti. Na CITES listi se nalazi tri izuzetno ugrožene vrste i to orao belorepan, stepski soko, kukuvija. Na području “STARE TISE” posebnu pažnju u zaštiti treba posvetiti pticama gnezdaricama, pre svega retkim vrstama kao što su bukavac, eja močvarica, sivi barski petlić i modrovoljka, jer tršćaci i priobalna vegetacija su jedno od najvažnijih staništa za njih.

Fauna sisara je bogata vrstama. Većina vrsta sisara su ugroženi kao što su vidra, jazavac, kuna belica, hermelin, kako progonom od strane čoveka, tako još više nestajanjem staništa. Sve navedene vrste predstavljaju u lancu ishrane značajnu kariku funkcionisanja postojećih ekosistema

Ova očuvana mrtvaja se granici ili protice kroz poljoprivredno područje velikog rita , “Bisernog ostrva” i “vikend” područja Bačkog Gradišta i Čuruga. Dužina mrtvaje je oko 25 km i predstavlja najdužu mrtvaju kod nas uz reku Tisu. Odsecanjem od svog toka Mrtva Tisa je očuvala svoje prirodne vrednosti. Bogata je kvalitetnom vodom, a razlog tome je odsustvo zagadivača i odsustvo povezanosti sa rečnim tokom. Pogodno je mesto za sportski ribolov (23 vrste riba), rekreaciju, odmor i uzgoj voćarskih i vinogradarskih kultura. Peca se bela riba, babuška, šaran, smuđ.

Staralac Parka prirode je JP “Komunalac” iz Bečeja.
Korisnik Parka prirode je Udruženje sportskih ribolovaca “Stara Tisa” iz Čuruga, Trg Slobode 1, tel: +381 (0)21 833 024

Autor: Redakcija
Datum: 31, 07, 2013.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *