Osnivanje činovničke Kreditne zadruge

U štampariji Sime Subotičkog učitelj Nikola Kirić štampao je jula 1940. poziv za osnivanje činovničke Kreditne zadruge Sreza titelskog.

        „U današnje haotično doba, kada se svako teško snalazi i kad je teško održati i svoj goli život, teško se snalaze svi građani, pa i naš činovnički stalež. Svi imaju brige i nedaće, pa i mi. Dok se sve činovničke organizacije bore za poboljšanje našeg materijalnog položaja, ne možemo ni mi sedeti skrštenih ruku. Govoriti danas o značaju zadrugarstva bilo bi izlišno. Poznato je da su i čitave države uređene na zadružnoj osnovi. Ali ne treba ići daleko, treba samo pogledati i oko nas, pa se uveriti da na sve strane niču zadruge. I mi u mestu i srezu imamo dosta različitih zadruga, koje sve uspešno rade. Okuplja se u zadruge i seljak i zanatlija i trgovac. Samo mi, koji to zadrugarstvo najviše propovedamo, ostajemo postrani. Zar nama nije ona potrebna? Svakako da jeste. Kad se dosad još nismo zadružno povezali, učinimo sada neodložno.
       
Iz tih razloga pozivamo sve službenike i radnike državnih, banovinskih i samoupravnih ustanova, nadleštva i sva druga lica koja na državnim i banovinskim blagajnama primaju redovna primanja da budu članovi – osnivači ove Zadruge.“
        Kako je predviđeno ovim pozivom prvo bi se osnovala samo kreditna zadruga koja bi primala uloge na štednju od članova i onih koji to nisu, da daje pozajmice članovima pod najpovoljnijim uslovima i da radi na zadružnom, privrednom i prosvetnom vaspitanju i širenju zadružnih ideja. Ako bi apel „urodio plodom“ pored kreditne osnovala bi se i nabavljačka zadruga.
        Zainteresovani je trebalo da se prijavljuju učitelju Nikoli Kiriću, posle čega bi bila održana osnivačka skupština.
        Poziv se završava narodnom poslovicom: Pregaocu i Bog pomaže!
        Potpisniku ovih redova nije poznato je li poziv urodio plodom.

Autor: Dragan Kolak
Datum: 31, 07, 2009.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *